Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/f/effa2ae3-1d0a-45e8-9c20-784e735d9885/turcania.sk/sub/inzercia/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Podmienky využívania služieb inzertného systému Turčania.sk

Vitajte, návštevník [ Registrácia | Prihlásenie

Podmienky využívania služieb inzertného systému Turčania.sk

PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY

1. Prevádzkovateľom inzertného systému Turčania.sk je fyzická osoba Pavel Marko, ďalej len prevádzkovateľ.

2. Inzertný systém poskytuje bezplatnú občiansku a platenú komerčnú inzerciu, ktorú na stránke zverejňujú súkromné osoby, aj podnikateľské subjekty – ďalej len užívatelia.

3. Občianska (nepodnikateľské) inzeráty sú zverejnené bezplatne. Po registrácii má každý registrovaný užívateľ (nepodnikateľ) bezplatne k dispozícií Základný členský balík, ktorý povoľuje mať na užívateľskom účte súčasne 10 inzeráty (aktívne, aj neaktívne-nevymazané). V rámci tohto limitu môže užívateľ bezplatne zverejňovať svoje inzeráty. Ak dosiahne hranicu desiatich inzerátov na svojom účte a chce pridať ďalší, musí jeden inzerát vymazať a uvoľniť tak miesto.Ak si používateľ želá mať súčasne viac než 10 inzerátov, má možnosť zvýšiť tento limit kúpou členského balíka. Nie je dovolené si zvoliť užívateľské meno, ktoré navodzuje dojem, že užívateľ je prevádzkovateľom stránky (napríklad: administrátor, moderátor, rimava, atď), vulgárne, urážlivé, zavádzajúce (napríklad si zvoliť skutočné meno inej osoby).

4. Inzeráty komerčného, podnikateľského charakteru sú spoplatnené vo forme členských balíkov, ponúkajúcich limity na súčasné množstvo inzerátov a to na určité obdobie. Komerčné inzeráty budú zverejnené len, ak má inzerent aktívny niektorý z členských balíkov. Ak si komerčný inzerent neobjedná balík do 3 dní po upovedomení, budú nimi zadané inzeráty vymazané.

5. Užívateľom je zakázané v rámci inzercie všeobecne inzerovať svoju podnikateľskú činnosť(výnimku tvoria inzeráty zaradené do kategórie “Služby a podnikanie”). V ostatných kategóriách sú povolené len inzeráty, ktoré špecificky inzerujú konkrétny tovar, či model (napr. konkrétnu ponuku nehnuteľnosti.).

Zakázané sú inzeráty a obsah (a to aj v rámci platených balíkov):

  • Neplnohodnotné inzeráty, s odvolaním sa na podrobnejšie informácie na inej stránke, médiu. Povolené sú len plnohodnotné inzeráty, s uvedením všetkých informácii potrebných pre prípadného záujemcu.
  • Uvedenie linky na webstránku mimo portálu Rimava.sk v texte inzerátu, uvedenie loga firmy
  • Neprimerané používanie výkričníkov, hviezdičiek, veľkých písmen a podobných zvýrazňujúcich znakov
  • Inzeráty na chudnutie, zárobky cez internet, multi-level-marketing ponúk, práce s poplatkom, pohonné hmoty, doklady, lieky, cigariet, alkoholu
  • Opakované inzeráty s rovnakým obsahom, spamovanie – v takomto prípade bude starší inzerát vymazaný.
  • Inzerovanie tovaru kúpeného iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku) – je to možné v rámci platených členských balíkov;
  • Všeobecné pracovné ponuky, bez uvedenia konkrétností (musí tam byť minimálne názov firmy, popis práce a požiadavky na uchádzača)
  • Všeobecne formulované, nejasné a nekonkrétne inzeráty (napr. „rýchli zárobok“, schudnite hneď – zavolajte“, atď.)

Inzeráty, ktoré nezodpovedajú pravidlám budú ihneď vymazané, bez povinnosti finančnej náhrady, to isté platí aj pre inzeráty zverejnené v rámci platených balíkov.

6. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom, českom, prípadne anglickom jazyku.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, inzerát nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Turčania.sk alebo dobrými mravmi. Vyhradzuje si aj právo nezverejniť inzerát, ktorý ponúka rovnaké služby, aké ponúka prevádzkovateľ.

8. Prevádzkovateľ má právo zmazať, alebo preradiť inzerát, zaradený do nesprávnej kategórie, ako aj určiť, ktoré inzeráty sú považované za komerčné (napr. ak súkromná osoba často predáva rôzne autá, mobilné telefóny a pod., budú sa tieto inzeráty považovať za komerčné) . Inzerát, ktorý sa snaží budiť dojem, že inzerent je iná právnická, alebo fyzická osoba, bude odstránený.

9. Inzeráty sú zverejnené po dobu 30 dní. Po uplynutí tejto doby sa inzerát deaktivuje. Užívateľ ho po tomto čase môže znova aktivovať a zaradiť, alebo vymazať. Užívateľ môže svoj inzerát aj pred dobou ukončenia hocikedy vymazať, deaktivovať, prípadne pozastaviť.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov, správnosť inzerátov, za kvalitu, pôvod, dodanie, cenu, alebo iné vlastnosti inzerovaných predmetov a služieb. Užívateľ pridávajúci inzerát je plne zodpovedný za inzerát a všetky z neho vyplývajú povinnosti.

11. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

12. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb Turčania.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Turčania.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

13. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu inzertných služieb Turčania.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní inzertnej služby Turčania.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

14. Prevádzkovateľ je oprávnený je oprávnený bez predošlého oznámenia meniť, aktualizovať a rozširovať funkcionalitu inzertného systému.

15. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Turčania.sk a jej partneri ponúkajú.

16. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany, na svoje fungovanie ďalej používa tzv. cookie súbory. Tieto spoločnosti a cookie súbory môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. K zabezpečeniu plnej funkčnosti používa aj samotný inzertný systém Turčania.sk súbory cookie.

17. Možnosti platby: platiť za reklamné balíky je možné bankovým prevodom, alebo platobným systémom PayPal. V oboch prípadoch bude zvýšený limit inzerátov na užívateľskom účte po prijatí a skontrolovaní platby, zvyčajne do dvoch pracovných dní od prijatia platby.

18. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Pridaj sa k nám